Produkter

Ombyggnationer

 
Det finns flera anledningar till att bygga om befintliga armaturer till ny, modern LED-teknik är den bästa lösningen för ett projekt. Miljön kan vara skyddsmärkt på så sätt att man inte får ändra visuella upplevelsen, armaturtypen är av äldre typ som ej tillverkas längre och att armaturerna inte är optimala för det man vill uppnå.

Att genomföra sådana projekt är en av våra starka sidor där vi genom att ha kunskap om ljusteknik, konstruktion och ergonomi kan erbjuda er produkter som har lång livslängd, hög energieffektivitet och är ergonomiska.

Exempel på genomförda LED-ombyggnationsprojekt:

dscn9236(1).JPG  Kulturhuset, Stockholm
skogskyrko(1).jpg Skogskyrkogården, Stockholm
stadshuset(1).JPG Stadshuset, Stockholm
skolverket(1).JPG Skolverket, Stockholm


För mer information var vänlig kontakta oss.